logo

Top news

En kvinna möts igen

Almancax Cafe Almancax Ämne: Är kvinnans största fiende en kvinna igen?Johannas version glöms bort, först dagen efter att mediadrevet mot Johanna blivit en riksangelägenhet kontaktades hon av Aftonbladets journalist.För Fria Tider frågar hon sig retoriskt om det verkligen är meningen att hon ska utsätta sig


Read more

Möte med amputerad kvinna

Bästa dejtingsidan Berätta om dina egna erfarenheter Viktiga villkor för: kinky dating registrera för att kontakta medlemmar jag är man kvinna par transgender ts till födelsedatum januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december söker f2m tv cd kön queer annat.Via


Read more

Schwarzenegger lista nys

Learn More, arnold live Presented by RedCon1 featured more than 50 hours of live streams, including the Arnold Classic, Arnold Strongman, Arnold Amateur much more.«Du bør vurdere å ansette en ny vitsemaker og en faktasjekker tvitrer han til presidenten.Internauci zadali, aby amerykaski dentysta, który zleci


Read more

Sexualförbrytare register nordirland


sexualförbrytare register nordirland

Samtidigt avspeglar registerdata inte verkligheten i sig, det vill säga det totala antalet brott som begås, då det handlar om anmälda brott.
Konkret vill M att BRÅ på basis av registerdata som bygger på folkbokföringsregistret ska kategorisera alla de som har misstänkts, åtalats eller dömts för sexualbrott liksom alla de som har utsatts för sexualbrott inom en viss tidsperiod utifrån svensk och utländsk bakgrund och utifrån olika.
Den kan även bidra till att svara på om det är förövarens sociala position eller etniska bakgrund som är avgörande i en rättsprocess.
Det bör noteras att Finland, som är ett relativt homogent land, kommer tvåa.Att det polisiära arbetet dessutom kan vara inriktat på vissa minoritetsgrupper och på vissa bostadsområden kan också slå igenom på aggregerad nivå.Vi menar därför att omfångsstudier i form av enkäter är mer tillförlitliga än registerdata när det gäller att kartlägga sexualbrott.Denna starka aversion mot statistik om minoriteter står samtidigt i skarp kontrast till den lagstadgade könsuppdelade statistiken, liksom till all sexuell hälsa klinik runcorn offentlig statistik som handlar om exempelvis klass, ålder eller region.Registerdatastudier har tidigare kommit fram till att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade vad gäller att åtalas och lagföras för olika brottstyper.En sådan studie skulle kunna sätta siffror på hur mycket lättare det kan tänkas vara för inrikes födda förövare att undgå anmälan, åtal och fällande dom.Kön, och i detta fall att vara man, samt socioekonomisk bakgrund har dock visat sig ha ett starkare förklaringsvärde än utländsk bakgrund.Den så kallade tvårsregeln vid äktenskap med en invandrad kvinna används exempelvis av våldsutövande män som ett sätt att kontrollera kvinnor som riskerar utvisning om de lämnar förövaren.Denna aversion går dels tillbaka till en skam över det svenska 1900-talet med ingredienser som rasbiologi och rasregister och dels handlar den om en färgblind ideologi som säger att kategorier som etnicitet, hudfärg och religion vad är förfallodagen menar inte ska spela någon roll i dagens Sverige.Det svenska folkbokföringsregistret är unikt.Det är därför rimligt att anta att kvinnor med utländsk bakgrund generellt och kvinnor som invandrar till Sverige för äktenskap, liksom kvinnor som är papperslösa och kanske också prostituerade, svarar på enkätundersökningar i mycket liten utsträckning.Enligt en omfångsstudie som har gjorts inom EU (FRA 2014) och som är baserad på enkätsvar från 42 000 kvinnor i 28 länder så ligger Danmark (52 procent Finland (47 procent) och Sverige (46 procent) i topp vad gäller fysiskt och sexuellt våld riktat mot.
Sverige ligger vidare i topp inom EU vad gäller sexuella trakasserier (81 procent).
Vidare måste syftet med att ta fram statistiken stå klart och etiska överväganden måste vägas.Särskilt gäller detta våldtäkt eftersom andelen våldtäkter som anmäls är mycket låg.Detta görs redan ibland, exempelvis i arbetslöshetsstatistiken.Likaså kan en sådan studie sätta siffror på det förmodade faktumet att kvinnor med utländsk bakgrund har mycket svårare att få upprättelse trots att de utsätts för sexualbrott i högre grad än kvinnor med svensk bakgrund.Vi är också kritiska till det motstånd som finns mot att vi i Sverige ska börja praktisera jämlikhetsdatametoden och fråga invånarna om hur de själva identifierar sig utifrån exempelvis etnicitet och religion.Att aktivt motverka ojämlikheter baserade på diskrimineringsgrunder som etnicitet, hudfärg och religion förhindras och försvåras därför av att statistik om minoriteter saknas i dag.I de allra flesta länder i världen finns inget sådant register utan invånarna tillfrågas i stället om hur de själva identifierar sig utifrån bland annat etnicitet och religion i enlighet med en metod som kallas jämlikhetsdata.En studie om sexualbrott baserad på registerdata bör vidare kompletteras med en omfångsstudie som i enkäten inkluderar frågor om etnicitet.Moderaterna (M) föreslår att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska kartlägga vilka som begår respektive utsätts för sexualbrott efter modell från rapporten.BRÅ:s senaste nationella trygghetsundersökning har vidare visat att det är vanligare att kvinnor som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar utsätts för sexualbrott jämfört med inrikes födda kvinnor med inrikes födda föräldrar.
Tidigare studier har indikerat att utrikes födda kvinnor är överrepresenterade som våldsutsatta överlag i Sverige och att de utsätts av såväl inrikes som utrikes födda män.
Det finns i Sverige en stark aversion mot att ta fram statistik som rör invånare med utländsk bakgrund och invånare som har någon form av minoritetstillhörighet.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap